Λύση στο θέμα των αδειών των γηπέδων και κολυμβητηρίων

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Προσωρινή λύση στο θέμα των αδειών των γηπέδων και κολυμβητηρίων μέχρι το καλοκαίρι του 2014, έδωσε η Πολιτεία, καθώς μέχρι τότε, όλα τα κλειστά γυμναστήρια θα μπορούν να φιλοξενούν αγώνες χωρίς τα προβλήματα αναβολών που παρουσιάστηκαν
κατά την έναρξη των εφετινών πρωταθλημάτων όλων των αθλημάτων.

Με βάση την ΤΥ-Δ/9550/οικ. 38637/ 24/12/2013 κοινή υπουργική απόφαση χορηγήθηκε παράταση της άδειας λειτουργίας των γυμναστηρίων έως τις 30/6/2014.

Για τα γυμναστήρια που δεν είχαν ήδη άδεια χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των διαδικασιών αδειοδότησης μέχρι τις 30/6/2014.

 Τελικές Διατάξεις
1. Η επιτροπή, προκειμένου να υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας, θα ζητάει από τον εκπρόσωπο του αρμόδιου φορέα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. οικοδομική άδεια κατασκευής της αθλητικής εγκατάστασης ή νομιμοποίηση αυτής ή εξαίρεση από την κατεδάφιση αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής τους διατάξεις, με τις μελέτες που συνοδεύουν την ως άνω άδεια (αρχιτεκτονικά, στατικά,ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ.)− οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την πλήρη εξέταση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
46532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση που το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν υπάρχει η επιτροπή θα ζητάει αποδεικτικό υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 ή του Ν. 4178/2013.
Μέχρι την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών,η επιτροπή μπορεί να εισηγείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί μέχρι τις 28/7/2011, είναι στατικά επαρκής και βεβαιώνεται η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η στατική επάρκεια και η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρομη−χανολογικών εγκαταστάσεων βεβαιώνονται είτε από Μελετητές ή Εταιρείες Μελετών εγγεγραμμένους/ες στις κατηγορίες (8) «στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)» και (9) «μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες» αντίστοιχα του Μητρώου Μελετητών ή Μητρώου Εταιρειών Μελετών που τηρού
νται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή από διπλωματούχους μηχανικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείων ή Δήμων στα οποία ανήκει ή από τα οποία εποπτεύεται η αθλητική εγκατάσταση.
β. πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Οι φορείς διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να υποβάλλουν απ’ ευθείας οι ίδιοι και όχι μέσω των Υπηρεσιών Δόμησης στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία προς έγκριση μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας της αθλητικής εγκατάστασης σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και τους κανονισμούς.
Για τις εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν μετά τις 15−2−1989 η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας θα συνοδεύεται από μελέτη παθητικής πυροπροστασίας θεωρημένη από το φορέα κατασκευής της εγκατάστασης.
Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας μικρότερης των 2000 θεατών, δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης πυροπροστασίας.
γ. προκειμένου περί κολυμβητηρίων, την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, με βάση την εγκύκλιο Υ2/81301 /02/14.2.2003 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας δ. προκειμένου για δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους άθλησης και τους τυχόν υπάρχοντες Κανονισμούς Λειτουργίας, τους οποίους και λαμβάνει υπόψη της.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Πρόσφατα Αρθρα

TV ΕΠΙΛΟΓΕΣ

powered by στοιχημα

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΡΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΑΤΗΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΡΕΒΥΘΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΦ.ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΦ.ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΗΣ
ΕΦ.ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΛΦΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ Κ.
ΑΛΕΞΗΣ ΠΡ.
ΚΑΡΑΤΖΑΣ Κ.
ΣΤΟΥΠΗΣ Γ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

email: n.o.aliveriou61@gmail.com

Τηλ.& fax: 2223023650

Γραφεία: Κάραβος Αλιβερίου Τ.Κ. 34500

noa61.blogspot.gr

Delicious coffee & food